Dr Marija Novaković

 

   Rođena je 1981. godine u Priboju. Diplomirala je 2008. godine na stomatološkom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,01. Po diplomiranju je završila staž u "Domu zdravlja Novi Beograd" i tu stiče prva praktična iskustva.

Nakon toga rad nastavlja u stomatološkoj ordinaciji "DRAGON", gde obavlja polivalentne stomatološke intervencije.

 

Stručni kursevi i usavršavanja:

 

1. Povrede zuba - 17.01.2012. u Beogradu.

 

2. Mašinski rotirajući instrumenti - Novi koncept u endodontskom lečenju - 12.05.2012. Beograd.

 

3. Primena novih tehnologija u stomatološkoj praksi - 13.10.2012. Beograd.

 

4. Vodič za dijagnostiku i lečenje najčešćih oralnih bolesti - 09.03.2013. Beograd.

 

5. Basic level in iTOP education - 23.03.2013. Beograd.

 

6. Stomatološki zahvati u očuvanju, rekonstrukciji i nadoknadi zuba - 29.03.2013. Beograd.

 

7. Nova tehnološka dostignuća u stomatologiji i praktična primena 11.10.2013 Beograd.

 

8. Klinički vodič za dijagnstiku i lečenje patoloških promena na parodoncijumu - 23.11.2013 Beograd.

 

9. Indirect Composite Veneers - Simple way to perfect aesthetics - 26.04.2014.

 

10. Minimally Invasive Cosmetic Dentistry - 14.06.2014. Beograd.

 

11. Oralna hirurgija i oralna implantologija - "Šta znamo, a šta treba da znamo?" 28. i 29.11.2014. Beograd.