Dr Dragica Jovanović

 

   Rođena je 1976. u Obrenovcu. Diplomirala 2002. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

 

-  Pripravnički staž obavila u Zdravstvenom centru "Južni Banat" u Pančevu (2003-2004)

 

- Radno mesto Stomatolog u ambulanti u Jabuci, pri Zdravstvenom centru "Južni Banat" (2004-2005).

 

- Stomatološka ordinacija Ljiljana - Maja u Pančevu - radno mesto Stomatolog (2003-2006)

 

- Opšta Bolnica "IMPULS" - radno mesto Stomatolog  (2006-2008) 

 

- Osnovala privatnu Stomatološku ordinaciju "DRAGON" 2008. Ordinacija menja ime 2016 u DragaDent

 

Stručni kursevi i usavršavanja:

 

- Stručno naučni simpozijum "Per Aspera ad Astra u endodonciji" (12. novembar 2005)

 

- Estetska i rekonstruktivna stomatologija "Svet je naš" (27. septembar 2008)

 

- DM DAY Training event (29. novembar 2008)

 

- Učešće na skupu "Bezmetalna bez tajni"  - Bezmetalna keramika - Prednosti, mogućnosti i specifičnosti (6. decembar 2008)

 

- Multidisciplinarni pristup u prevenciji oralnih oboljenja i povreda (10. april 2010)

 

- Prevencija i zbrinjavanje urgentnih stanja u stomatologiji (6. mart 2010)

 

- Prevencija hepatotrofnih virusa u stomatološkoj praksi (15. maj 2010)

 

- Dostignuća i stremljenja u stomatologiji (26. jun 2010)

 

- Hitna stanja u stomatologiji (27. jun 2010)

 

- Basic Level iTOP Education (28-29. januar 2011)

 

- Program kontinuirane edukacije B-153/11-II "Klinika za dečiju i preventivnu stomatologiju" (16. april 2011)

 

- II simpozijum Stomatlologa Vojvodine (20-22. maj 2011)

 

- Diferencijalna dijagnostika patoloških promena oralnih tkiva i principi stomatološkog zbrinjavanja (4. jun 2011)

 

- Program kontinuirane edukacije "Dan Fakulteta 2011" (25. jun 2011)

 

- Savremena stomatološka praksa (24. septembar 2011)

 

- International Course on "IMPLANT DENTISTRY FOR THE TEAM SURGEON - PROSTHODONTIST" (15. oktobar 2011)

 

-  MiCD - Minimally Invasive Cosmetic Dentistry (5. maj 2012)

 

- Zaboravljena pravila u stomatologiji - Savremena rešenja (26. maj 2012)

 

- Simpozijum multidisciplinarne stomatologije (27. maj 2012)

 

- Stručni Simpozijum "vrhunska estetika u Stomatologiji (12. oktobra 2012)